Vũ Đình Trọng

Cảm ơn nhà thuốc Hải Sáu đã tận tâm kê đơn bốc thuốc theo đúng bệnh lý, triệu chứng của tôi. Đến nay, tôi đã hết đi tiểu đêm, sinh lý được cải thiện đáng kể, sức khỏe và tinh thần của tôi cũng rất tốt.

Bài viết trước đó Cao Văn Mạnh
Bài viết sau đó Nguyễn Văn Khôi